Η Χοροθεραπεία στην Κύπρο

Η Χοροθεραπεία στην Κύπρο

Το 2001 στο University of Surrey Roehampton στο Λονδίνο ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές σπουδές στη Χοροθεραπεία η Αθηνά Πική. Η Χοροθεραπεία ήταν ακόμη άγνωστη στην Κύπρο και συνεπώς το προνόμιο εισαγωγής της στο νησί συνοδευόταν από σκληρή δουλειά προβολής του αντικειμένου και δημιουργίας ορθής πρακτικής και δεοντολογικής βάσης για την ανάπτυξη του επαγγέλματος στην Κύπρο. Η πλούσια εκπαίδευση στο Λονδίνο και η ένθερμη υποστήριξη από την Καθηγήτρια Χοροθεραπείας Νίνα Παπαδόπουλος, η οποία υπήρξε πολύπλευρη και κρίσιμη για τη διαδικασία, έδωσαν στην Αθηνά την απαιτούμενη ώθηση στο επαγγελματικό ταξίδι εισαγωγής της Χοροθεραπείας στην Κύπρο. Το ταξίδι αυτό περιλάμβανε τη γνωριμία με τη Χοροθεραπεία σε πολλά διαφορετικά περιβάλλοντα μέσω ζωντανών παρουσιάσεων και βιωματικών εργαστηρίων διεκδικώντας έτσι την ευκαιρία και επιζητώντας την εμπιστοσύνη να επιδείξει τις δυνατότητες εφαρμογής της Χοροθεραπείας στον τόπο της. Μέσα από χρόνια σκληρής και μοναχικής εργασίας κατάφερε να διανοίξει πεδίο εφαρμογής σε διάφορους χώρους: πρόσφερε για χρόνια Χοροθεραπεία σε ομάδες ατόμων με ειδικές ανάγκες και ψυχικές ασθένειες, εργάστηκε συστηματικά για μια δεκαετία στον τομέα των τοξικοεξαρτήσεων σε Θεραπευτική Κοινότητα απεξάρτησης, συνεργάστηκε με συμβουλευτικό κέντρο και πρόσφερε συνεδρίες χοροθεραπείας σε παιδιά, έφηβους και ενήλικες. Συνεργάστηκε επίσης με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας για το οποίο σχεδίασε και δίδαξε τη διδακτική ενότητα με τίτλο «Εισαγωγή στη Χοροθεραπεία» (Introduction to Dance Movement Therapy) που απευθυνόταν κυρίως σε φοιτητές του τμήματος Χορού του Πανεπιστημίου.

Στη διάρκεια αυτών των χρόνων η Αθηνά προωθούσε συστηματικά τη Χοροθεραπεία με κάθε ευκαιρία προσβλέποντας στην  άφιξη στην Κύπρο νέων Χοροθεραπευτών/τριών και την εδραίωση του επαγγέλματος. Η εισαγωγή της Χοροθεραπείας στην Κύπρο και η δημιουργία κατάλληλων συνθηκών εργασίας δεν ήταν μια εύκολη διαδικασία. Απαιτούσε αδιάκοπη θετική προσέγγιση και αποθέματα υπομονής και αντοχής για να γνωρίσει το επάγγελμα σε μια κοινωνία που αγνοούσε την ύπαρξη του και συχνά το αντιμετώπιζε με σκεπτικισμό. Ωστόσο, η σωστή εκπαίδευση και η πίστη στην αξία και τα οφέλη της Χοροθεραπείας υπήρξαν κίνητρο στην Αθηνά να συνεχίζει. Την αρχική επιφύλαξη εργοδοτών διαδεχόταν σε σύντομο χρονικό διάστημα η ευκαιρία έμπρακτης απόδειξης της δυνατότητας της Χοροθεραπείας να παρέχει μια εμπειρία ολιστικής έκφρασης και αλληλο-αναγνώρισης των ατόμων υπερβαίνοντας τα σύνορα των λέξεων, όπου κρύβεται και η δύναμη της Χοροθεραπείας.

Το 2011 αφίχθηκε στην Κύπρο η δεύτερη Χοροθεραπεύτρια, η Μάριαμ Μχιταριάν Μουτήρη. Έπειτα, το 2012, ακόμα δύο Χοροθεραπεύτριες επέστρεψαν από τις σπουδές τους, η Άντρια Παπανικολάου και η Μαρία Χαραλάμπους. Το 2013 προστέθηκαν ακόμα δύο Χοροθεραπεύτριες, η Μαρία Αντωνίου και η Στέλλα Ευτυχίου και το 2014 επέστρεψε πίσω από τις σπουδές της η Σίλια Ράφτη. Η Μάριαμ, η Άντρια, η Μαρία Χ., η Μαρία Α., η Στέλλα και η Σίλια επιδίωξαν με πάθος την ανάπτυξη του επαγγέλματος στο νησί. Η στέρεη εκπαίδευση που έλαβαν τις ώθησε να υπερπηδήσουν εμπόδια και να είναι δημιουργικές, να διευρύνουν το πεδίο εργασίας σε διαφορετικούς χώρους και ομάδες και δουλέψουν συστηματικά για την προώθηση της Χοροθεραπείας. Η χοροθεραπευτική τους προσέγγιση εδράζεται στη αντίληψη της αλληλοεπίδρασης νου, σώματος και συναισθημάτων.

Η ανάγκη δημιουργίας του Συνδέσμου Χοροθεραπείας Κύπρου υπήρξε κοινή και έντονη ανάμεσα στην πιο πάνω ομάδα των Χοροθεραπευτριών ώστε από το 2013 μέχρι το 2016 συνεργάστηκαν σταθερά προς αυτή την κατεύθυνση. Τον Ιούνιο του 2016 ο Σύνδεσμος Χοροθεραπείας Κύπρου πήρε την έγκριση της επαρχιακής διοίκησης με τον αριθμό 4508. Οι στόχοι του συνδέσμου είναι: (1) η προώθηση της ανάπτυξης του επαγγέλματος στην Κύπρο, (2) η προώθηση της νομικής και επαγγελματικής κατοχύρωσης του επαγγέλματος στην Κύπρο, (3) η προστασία του επαγγέλματος, (4) η υποστήριξη και προστασία των επαγγελματικών δικαιωμάτων των μελών του και η προώθηση της αλληλεγγύης και συνεργασίας μεταξύ τους, (5) η υποστήριξη των δικαιωμάτων των ατόμων που χρειάζονται και χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες Χοροθεραπείας, (6) η δημιουργία κώδικα δεοντολογίας και κριτηρίων εγγραφής Χοροθεραπευτών στην Κύπρο, (7) η εγγραφή του Συνδέσμου Χοροθεραπείας Κύπρου στον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Χοροκινητικής Θεραπείας(EADMT), του οποίου αποτελεί μέλος από το 2017, (8) η διαφώτιση και η επιμόρφωση κοινού, δημοσίων και ιδιωτικών φορέων για τον κλάδο της Χοροθεραπείας, και (9) η προβολή εκδόσεων σχετικών με τον κλάδο της Χοροθεραπείας. Μετά τη δημιουργία του Συνδέσμου το 2016 αριθμός νέων χοροθεραπευτριών επέστρεψε στην Κύπρο αυξάνοντας τον αριθμό των μελών του και ενισχύοντας την προβολή του επαγγέλματος.